Ta körkort

Att kunna sätta sig på en moppe eller motorcykel och åka iväg ger en otrolig frihetskänsla och kan ge dig både nya vänner och oförglömliga äventyr.

För dig som ännu inte kommit till skott att skaffa rätta behörighet kan vi bara säga; GÖR DET!

Körkortsbehörighet AM – Moped klass I

Den 1 oktober 2009 infördes körkortsbehörigheten AM, som är en körkortsbehörighet för moped. Moped klass I (så kallad EU-moped) ska få köras av den som fyllt 15 år och har ett körkort med behörigheten AM eller ett körkort med annan behörighet. Moped klass I, den så kallade EU-mopeden, är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim och för att köra den krävs att du har körkort, traktorkort (utfärdat före den 1 oktober 2009), eller förarbevis för moped klass I (körkort behörighet AM från den 1 oktober 2009).
 
Här kan du läsa allt om körkortstillstånd, utbildning och kunskapsprovet.  

 

Körkortsbehörighet A – Motorcykel

Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer.

 

Behörighet

Behörigheten ger rätt att köra: 1

Ålder för övningskörning, minst: 2, 3

Åldersgräns för körkortet och förarprov, minst

A1

Tvåhjulig motorcykel med högst 125 cm³ och högst 11 kW samt högst 0,1 kW/kg. 15 år och 9 månader. 16 år

A2

Tvåhjulig motorcykel med högst 35 kW och högst 0,2 kW/kg.Om motorcykelns originalutförande har ändrats, får motorcykeln inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW. 17 år och 6 månader. 18 år(endast körprov för den som har A1).

A

Tvåhjulig motorcykel oavsett slagvolym eller motoreffekt. 23 år eller 19 år och 6 månader, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader eller 17 år och 6 månader i trafikskola under förutsättning att den som har uppsikt över övningskörningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn. 24 år eller 20 år för den som har haft behörigheten A2 i minst två år (endast körprov för den som redan har A1 eller A2).

 

A1 och A2 ger rätt att köra trehjulig motorcykel med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt. Behörigheterna A och B ger rätt att köra trehjulig motorcykel med mer än 15 kilowatt nettoeffekt om körkortsinnehavaren har fyllt 21 år. A1, A2 eller A utfärdat från och med den 19 januari 2013 ger inte rätt att köra fyrhjulig motorcykel. 

Övningskörning med trehjulig motorcykel med nettoeffekt under 15 kilowatt får ske från att föraren uppnått en ålder av 15 år och 9 månader och från 20 år om nettoeffekten överstiger 15 kilowatt. 

Den höjda åldersgränsen gäller även den som före 19 januari 2013 har rätt att övningsköra vid annan lägre ålder.

körkorstportalen.se kan du läsa allt om körkortstillstånd, utbildning, övningskörning och prov för mc-körkort.