Leasing

Med en leasinglösning finansierar du företagets transportbehov.

Ditt företag betalar en leasingavgift och du betalar för nyttjandet i form av förmånsvärdet. Aprilia Leasing är generellt ett enkelt och ekonomiskt sätt att finansiera företagets transportbehov. I de flesta fall gäller avlyftbar moms på leasingavgiften (50%), valfrihet i tid och restvärde får företaget en bra finansieringslösning som inte binder kapital eller belastar befintliga kreditutrymmen.

Tid: Avtalstiden varierar, men är normalt 36 månader.

Särskild leasingavgift: Även kallad ”första förhöjd hyr” och reducerar leasingavgiften över tid, vanligtvis 20% av motorcykelns pris.

Kreditbesked: I de flesta fall får du kreditbesked hos din Aprilia säljare.

Betalning: Din leasingavgift faktureras månadsvis i förskott och du kan välja att betala via bank- eller autogiro. Aprilia Leasing erbjuds med annuitet, rak eller stafflad (varierad) betalningsplan. Den stafflade varianten kan vara en fördel för företaget som vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt, ställd mot ett förväntat marknadsvärde eller som har en säsongsvarierad verksamhet.

Restvärde: Leasingavtalet läggs normalt upp så att restvärdet motsvarar motorcykelns restvärde efter avtalstidens slut. Din Aprilia återförsäljare rekommenderar gärna en realistisk nivå baserat på tid, körsträcka, användningsområde, modell, och din motorcykels förväntade marknadsvärde etc.